Dünya Ticaretindeki Düşüş

Global ticaret sisteminin yasal ve kurumsal düzenlemelerini yapan, Cenevre’de faaliyet gösteren Dünya Ticaret Örgütü (WTO) daha çok toplu görüşmeler ve müzakereler yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda rol oynar. Düzenli raporlar yayınlayan kurum, bu yıl ticaret hacmindeki büyümenin durgunluk yaşanan 2009 yılından beri en düşük seviyede olmasının beklendiğini duyurdu.

Nisan ayında yapılan yüzde 2.8’lik büyüme tahmini, %1.7 seviyesine indirildi. Açıklamada beklenmeyen şekilde ürün ticaretinin gelişmiş ülke ithalatının azalmasıyla ve Çin, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin zayıf ekonomik büyüme göstermesiyle düştüğü belirtildi.

Benzer şekilde bizim de ticaret hacmimizde önemli düşüşler görülmekteydi. Ancak gelişmiş ülkelerdeki korumacı politikaların artması ve gelişen ülkelerdeki düşük büyüme sebebiyle 2016 ve 2017 için maalesef iyileşme öngörülmüyor.

İngiltere’nin bu yaz Avrupa Birliğinden ayrılma kararı özellikle sıkı ticaret bağlarını tehlikeye soktu. Ayrıca AB-ABD Transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşması da iş kaybına sebep olabileceği korkusuyla tehlikede. ABD başkan adayı Trump mevcut ticaret anlaşmalarını ağır bir şekilde eleştiriyor ve yönetime gelirse anlaşmaların tümünü dondurup farklı şartlarla yenileyeceğini söylüyor.

Korumacı politikalar önümüzdeki senelerde gelişmiş ülkelerde gündemden düşmezse bu gelişen ülkeler için çok negatif sonuçlar doğuracaktır. Hem ithalat-ihracat azalacak hem de geçmiş yıllarda gelişmiş ülkelere taşınmış üretim tesislerinin yavaş yavaş kendi ülkelerine dönmelerine sebep olacaktır. Petrol fiyatları baskı altında kalmaya devam edecek, bir türlü içinden çıkamadığımız düşük büyüme sarmalı gelecek yıl da gündemde kalacak. Borsalar ise bir süre daha sırtını bol likidite ve para politikalarına dayamış olarak ayakta kalmaya çalışacak.