Ortaklık Yapısı

Untitled 2

 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, Şirket’in hisselerini elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir:

 

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Pay %

Tutar - TL

Pay %

Tutar - TL

Global Yatırım Holding A.Ş.

77.434

30,973,769

67.434

26,973,769

AZ International Holdings S.A.

--

--

10.000

4,000,000

Halka arz edilen paylar

22.266

9,026,230

22.566

9,026,230

Diğer

0.000

1

0.000

1

Toplam

100,00

40.000.000

100.00

40,000,000

  

 

        16/04/2015 tarihinde SPK bülteninde açıklandığı üzere Şirket’in hissedarlarından AZ International Holdings S.A. 4.000.000 TL tutarlı paylarını  Global Yatırım Holding A.Ş.’ye devretmiştir. 17/04/2015 tarihinde devir gerçekleşmiş olup devir sonrası hisse oranları aşağıdaki gibidir:

 

Pay% Tutar-TL
Global Yatırım Holding A.Ş. 77,43 30.973.769
Diğer (Halka arz edilen paylar) 22,57 9.026.231
Toplam 100,00 40.000.000