İNSAN KAYNAKLARI MİSYONUMUZ:

Finans sektörünün gerektirdiği nitelikli insan gücünü şirketimizin gelişimi için planlamak, işe alımları gerçekleştirmek, çalışanlarımızın kalıcılığını ve sürekliliğini sağlamak; Şirket çalışanları için insan kaynakları konusunda bilgi ve destek sağlayan referans birimi olmak ve Global Menkul Değerler’i çalışmak için Türkiye’nin tercih edilen işvereni haline getirmek.

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ:
Çalışanlarımızın:
• Ortak kurum kültürünü paylaşmasını,
• Kurum Hedeflerini kişisel hedefleriyle özdeşleştirmesini,
• Kaliteli hizmet vermeye bütün kalbiyle inanan; mutlu, verimli, sürekli öğrenen ve kendini geliştiren çalışanların oluşturduğu bir şirket yaratmayı hedefliyoruz.

İLKELERİMİZ:

1. Doğru İşe Doğru İnsan:
Global Menkul Değerler organizasyonunda önce bütün işler analiz edilir ve tanımlanır, buradan hareketle görev tanımları belirlenir. Son aşamada, işe göre eleman alımı politikası çerçevesinde şirketteki açık pozisyonlar için en doğru ve uygun adaylar seçilir. Performans değerlendirmelerinin, eğitim planlarının ve maaş politikalarının belirlenmesinde de iş tanımlarından yararlanılır.

2. Ortak Şirket Kültürünü Paylaşmak: Çalışanların hedeflerini ortak amaçlar, değerler ve prensipler etrafında birleştirerek, yönetim kadrosu tarafından oluşturulan kurumun vizyon, misyon, hedef ve stratejilerinin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması ve paylaşmasının sağlanması hedeflenmektedir.

3. Takım Ruhu: Global Menkul Değerler’de takım ruhuna çok değer verilir; Şirketin hedef ve amaçlarına ulaşmada temel unsurun takım ruhu olmasının gerekliliğine inanılmaktadır. Stratejik gelişme ve öğrenme için çapraz fonksiyonlu takımlar oluşturulur.

4. Motivasyon:  Çalışanlarımıza eğitim, yetkinliklere dayalı maaş sistemi, hedeflenen amaçlara ulaşmak için rehberlik, sürekli geri besleme ve hoş bir çalışma ortamı yaratarak motivasyon düzeylerinin sürekli yüksek tutulması sağlanmaktadır.

5. Adil Ücret Politikası:  Şirketin ücret politikası; personelin yetkinlik, nitelik ve deneyimlerine dayanan maaş skalalarına ve sektörel piyasa ücret araştırmalarına göre oluşturulmuştur.

6. Müşteri Hizmetleri:  Global Menkul Değerler’de müşteri memnuniyetine inanılır ve müşterilere sunulan hizmetler şirketin en öncelikli konusu olarak benimsenir.

7. Şirkete Bağlılık:  Global Menkul Değerler, Şirket ile çalışanları arasındaki iş ilişkisinin uzun vadeli bir ilişki olduğuna inanır. Gerekli eğitimlerle personeli bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlar, yatırım yapar ve bireylerin becerilerine göre görevlerini belirler.  Global Menkul Değerler, çalışanların Şirkete bağlı olduğu ve gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğu bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlar.

8. Katılım:   Şirket çalışanlarının, mümkün olduğunca şirketle ilgili kararlara katılımı sağlanır.  Bütün çalışanlardan hem öneri, hem de geri bildirim almaya yönelik bir sistem oluşturulmuştur.


HEDEFLERİMİZ

1. Sürekli eğitimi mümkün kılan, böylece güçlü bir kurumsal yapı oluşturan bir ortam yaratmak.

2.
 Şirketimize;  uygun, nitelikli ve katma değer yaratan bireylerin katılmasını sağlamak.

3.
 Çalışanları motive eden ve ödüllendiren bir şirket yapısı oluşturmak.

ORTAK DEĞERLERİMİZ

Bütün Global Menkul Değerler çalışanları aşağıdaki ortak değerleri paylaşmaktadır:

1. Olumlu bakış açısı:  Şartlar ne olursa olsun, hepimiz olaylara olumlu bir bakış açısıyla yaklaşırız.

2. Yaratıcılık:
  Gerektiğinde sistemde değişiklik yapabilecek sıradışı çözümler bulabiliriz.

3. Öğrenme isteği:  Deneyimlerimizden ders çıkartırız, kendi kendimizi ve işimizi geliştirmek için gözlem ve araştırma yaparız.

4. İnisiyatif kullanma:  Hepimiz gerekli sonuçlara ulaşmak için inisiyatif kullanma ve risk alma becerisine sahibiz.

5. Takım ruhu:  Hepimiz, işbirliği içinde çalışan, Global Menkul Değerler takımına kendini adamış kişileriz. Güvenin ve bireylerin yetkinlik ve becerilerinin önemli olduğu bir ortamda, iş arkadaşlarımızla ve diğer bölümlerle kendi bilgimizi, becerilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşırız.

6. Saygı:  Birbirimize saygı duyarız, her düzeyde nazik, yapıcı bir iletişim ve ilişki kurarız, şirket çıkarlarının gözetilmesini sağlamak için ahlaklı ve dürüst davranırız. Hepimizin benimsediği ortak bir iş ahlakımız vardır.

7. Liderlik:
  Hepimizin birşeyleri değiştirme gücü olduğunun bilinciyle, istisnalarla değil, örnek olarak liderlik yaparız.

8. Teknik beceriler:
  Teknik becerilerimizin en üst düzeyde olmasını hedefler, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için teknik becerileri pratik uygulamalar haline getiririz.

9. Karşılıklı dayanışma:
  Farklı bölümler, sektörler, kategoriler ve coğrafi konumlarda olan bireylerle güvene ve inanca dayalı olarak çalışırız; elde ettiğimiz sonuçlardan gurur duyarız.  Şirketin hedefine ulaşmasında katkısı olan, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz dahil bütün taraflarla üstün ilişkiler kurarız.

10. Mükemmele ulaşmaya çalışmak:
  Şirket için stratejik öneme sahip bütün konularda en iyi olmaya çalışırız;  kendi performansımızı şirketin hem içinde, hem de dışında en iyi olanlarla kıyaslarız ve başarılarımızdan da, başarısızlıklarımızdan da ders çıkarırız.