30 Eylül 2016 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

devamı için tıklayınız(PDF-1205kb)