31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotlar

devamı için tıklayınız(PDF-1496kb)