31 Mart 2017 tarihinde sona eren 3 aylık ara hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotlar

devamı için tıklayınız([~Extention])