İşlem Platformunda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri

Müşteri işlemleri için internet sistemleri, 444 0 321 ile erişilen Yatırım Merkezi, Merkez ve Şubeler/İrtibat Büroları için duyurulmuş olan telefon hatları üzerinden direkt erişim imkanı tanınmaktadır.

Borsa uygulaması olarak Tradesoft şirketinin GTP aracı kurum otomasyonu kullanmaktadır. Güvenlik olarak kendi yetkilendirme sistemini kullanabildiği gibi Domain üzerinden Active Directory güvenlik sistemini de desteklemektedir, Tüm iç ve dış kaynaklardan gelen emirler bu sistem üzerinde toplanmakta ve BİST’e iletilmektedir; sistem yedekli olarak çalışmaktadır. Ana sunucuda bir arıza olması durumunda sistem otomatik olarak yedek üzerine geçmekte ve kesintisiz iletişime devam etmektedir. Emir iletiminde alternatif olarak GTP sisteminin yanısıra BIST terminalleri ile de emir iletimi yapılabilmektedir.