Ortaklık Yapısı

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, Şirket’in hisselerini elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir:

 

31 Aralık 2018

31 Aralık 2017

Pay %

Tutar - TL

Pay %

Tutar - TL

Global Yatırım Holding A.Ş.

77.43

30,973,769

77.43

30,973,769

Halka arz edilen paylar

22.57

9,026,230

22.57

9,026,230

Diğer

0.000

1

0.000

1

Toplam

100,00

40.000.000

100.00

40,000,000