BÜYÜME İÇİN

FON SAĞLAYIN

BÜYÜME HİKAYENİZE DESTEK OLALIM

image

Kuruluşundan bu yana sayısız halka arzın gerçekleşmesine aracılık eden Global, Türk Sermaye Piyasası’na milyarlarca liralık plasman sağladı.

Kurumsal Finansman ve Halka Arza Aracılık Birimi, ticari bankaların sağlamış oldukları finansman olanakları dışında alternatif finansman yöntemleri ile kurumlara fon sağlamayı hedefler.


Birim, söz konusu fonları, şirket paylarının halka arzı, özelleştirme danışmanlığı, birleşme ve devralmalar, borçlanma araçlarının ihracı yöntemleri ile sağlamakta olup, ilgili hizmetlerin haricinde değerleme ve fizibilite çalışmaları konularında danışmanlık ve aracılık hizmeti sunar.

Pay Piyasası İşlemleri

Halka Arz
Halka arz, şirket paylarının yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışıdır. Şirketlerin halka arz edilen payları, şartlarını sağladıkları Borsa İstanbul Pay Piyasası pazarlarında (Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar) işlem görmeye başlayabilir.


Şirketler; halka arz ile kurumsallaşma, finansmana erişim, globalleşme, güçlü mali yapı, payların likiditesinin artması, kredibilitenin artması, tanınırlık ve daha nitelikli işgücüne erişim sağlamaktadırlar.


Halka arz sürecinin aşamaları şunlardır:
- Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurumu başvurusu,
- Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurumu uzmanlarının şirketi incelemesi,
- İzahnamenin onaylanması,
- Talep toplama,
- İşlem görme.

Diğer Pay Piyasası İşlemleri


- Bedelli/bedelsiz sermaye artışları
- Ayrılma hakkı
- Ortaklıktan çıkarma
- Pay alım teklifi (çağrı)

image
image

Borçlanma Araçları İşlemleri

Şirketlerin finansman ihtiyacına uygun olarak ihraç edilecek olan borçlanma araçları halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Borsa İstanbul’un ilgili pazarında işlem görebilir.


Global; özel sektör tahvili, bono, kira sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymetler ve varlık/ipotek teminatlı menkul kıymetler gibi borçlanma araçlarının ihraçlarını gerçekleştirmektedir. Global, başvurudan ihraca tüm işlemleri yürütmekte ve borçlanma araçlarının geniş bir yatırımcı tabanına yayılmasını sağlamaktadır.

Birleşme & Devralma İşlemleri Danışmanlığı

Global, şirket birleşme ve devralma işlemlerinde (alıcı – satıcı taraflar arası) danışmanlık hizmeti sunmakta, şirketlerin büyüme ve finansmana erişim planlarını en iyi şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak stratejik ve finansal ortaklıklar kurmasına yardımcı olmaktadır.

image
SİZİ ARAYALIM

SİZİ ARAYALIM